ความรู้แค่ปลายนิ้ว – เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโลกกว้างกับครูเฒ่าบุรีรัมย์

customLogoKitoKita2014-2018
เปิดแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรู้แบบใหม่ไฉไลกว่าเดิมกับครูเฒ่าบุรีรัมย์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้่วิชาภาษาต่างประเทศ

เปิดตลาดความรู้ ให้เด็กยุคใหม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี  ติดอาวุธทางปัญญา  https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/webicu921/home

ผู้สนใจที่จะเรียนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และเติมเต็มความรู้ในรูปแบบต่างๆ ห้ามพลาด...

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2559 ทีมงานสาธุโปรดักชั่น ลงพื้นที่ถ่ายทำหนังสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง”หอยโข่ง” นำทีมด้วย นักเรียน 2 คนและมีนางกฤตยา ศรีริ เป็นครูที่ปรึกษา โปรดติดตามชมในตอนต่อไป 2016-2019 phat-kitaya-2016

Read More

แผนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม – หน่วยการเรียนรู้ Asean

http://www.slideshare.net/kitayapoo/asean-complete?ref=http://www.aseanthai.in.th/beloved/?p=288

Read More

My fearless padlet – Student and Another.

My fearless padlet – Student.
สำหรับนักเรียน 1.

สำหรับนักเรียน 2.

สำหรับนักเรียน 3.

สำหรับนักเรียน 4.

สำหรับนักเรียน 5.

สำหรับนักเรียน 6.

สำหรับบุคลทั่วไป 1

สำหรับบุคคลทั่วไป 2

Read More

ขอมอบบูชาครูด้วยดวงใจ(ตอนจบ)

ขอมอบบูชาครูด้วยดวงใจ(ตอนจบ)

‎รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ (2544) กล่าวสรุปตอนท้ายว่า “การสอน” เป็นภารกิจหลักของครู ครูมืออาชีพจึงต้องเน้นการสอนให้มีคุณภาพ เพราะว่าคุณภาพการสอนของครูย่อมส่งผลดีต่อนักเรียน และเยาวชนของชาติ การประเมินคุณภาพของครูจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินจากตัวเด็กและเยาวชนของชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า “คุณภาพของเด็ก” สะท้อน “คุณภาพของครู” ดังนั้นครูมืออาชีพควรมีและควรเป็นก็คือ ต้องเน้นคุณลักษณะพื้นฐานนั่นคือ ฉันทะ เมตตา และ กัลยาณมิตร…....

Read More

ขอมอบบูชาครูด้วยดวงใจ(ตอนที่ 2)

ขอมอบบูชาครูด้วยดวงใจ(ตอนที่ 2)

 

11. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน
12. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์
13. เฝ้าตามติดพฤติกรรม
14. อย่าทำตัวเป็นทรราช
15. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว
16. ประพฤติตัวตามที่สอน
17. อย่าตัดรอนกำลังใจ
18. ให้เทคนิคการประเมิน
19. ผู้เรียนเพลินมีความสุข
20. ครูสนุกกับการเรียน
(รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์, 2544)

Read More