ความรู้แค่ปลายนิ้ว – เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโลกกว้างกับครูเฒ่าบุรีรัมย์

customLogoKitoKita2014-2018

ความรู้แค่ปลายนิ้ว – เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโลกกว้างกับครูเฒ่าบุรีรัมย์

เปิดแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรู้แบบใหม่ไฉไลกว่าเดิมกับครูเฒ่าบุรีรัมย์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้่วิชาภาษาต่างประเทศ

เปิดตลาดความรู้ ให้เด็กยุคใหม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี  ติดอาวุธทางปัญญา

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนร...

Read More

Teacher Day – 2013

 

แหล่งที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=286946154742713&set=p.286946154742713&type=1&theater

Read More

ขอมอบบูชาครูแห่งแผ่นดิน – วันที่ 16 มกราคม 2555 (Recall)

ขอมอบบูชาครูแห่งแผ่นดิน – วันที่ 16 มกราคม 2555

คำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ. 2555


ซึ่งในปีที่ผ่านมาวันครู – วันที่ 16 มกราคม 2555 ได้เทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(THE KING OF THE KING IN THAILAND)เป็นครูแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2555
ส่วนปีนี้ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องพานักเรียนออกค่ายพักแรมที่จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 – 4 วัน จึงขอจัดทำเนื้อหา...

Read More

โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

otac

โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

โครงการจัดการประกวด และอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับเครื่องแท็บเล็ต โดยจะครอบคลุมรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Multimedia ebook การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ e-Cartoon และ แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอน Leaning Application โดยจะจัดเตรียมเครื่องมือสร้างสื่อ และวัตถุดิบในการสร้างสื่อดังกล่าว โดยสื่อที่ผลิตและจัดประกวด ร่วมกับอุปกรณ์ แท็บเล็ตในโครงการ OTPC สื่อการเรียนรู้ที่จะทำการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตจะครอบคลุม สองช่วงชั้นใน ห้ากลุ่มสาระวิชาหลัก คือ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 และ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทยและ สังคมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการ...

Read More

ตัวอย่างรูปลายน้ำ

ตัวอย่างรูปลายน้ำ – http://www.aseanthai.in.th/aadc

dekdee-water

Read More

สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร(ตอนที่1)

สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร

สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร

“การสวดมนต์ถือว่าเป็นพุทธานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
พร้อมน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติตาม นอกจากนี้ช่วยให้
จิตใจสงบ ยังเป็นที่พึ่งทางใจ และทำให้จิตเกิดพลัง
โดยเฉพาะหากเป็นการสวดมนต์วันปีใหม่จะถือว่ามีความเป็น
สิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง”
พระเทพคุณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

“สวดมนต์ ช่วยรักษาโรคเครียด หากเปรียบร่างกายมนุษย์เป็น
คอมพิวเตอร์ การสวดมนต์ก็คือการป้อนข้อมูลที่ไม่มีไวรัสเข้าไป
ทำให้ระบบต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้น บทสวดมนต์ที่แนะนำ คือ
“บทพาหุง” ซึ่งจะช่วยปกป้องจากอันตราย และบท
โพชฌังคสูตร เพื่อช่วยให้ร่ายกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ”
พระราชญาณกวี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก๖

“ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า การสวดมนต์ ช่วยคุ้มครอง
ปกปักษ์รักษาจากอันตราย การสวดบทอิติปิโส ซึ่งเป็นการบูชา
พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ สามารถทำได้ทุกวัน ขณะที่
การสวดมนต์รับปีใหม่นั้นมักนิยมสวดบทนพเคราะห์ เชื่อว่าจะ
เสริมดวงประจำวันเกิดของผู้ที่สวดได้”
พระวิจิตรธรรมาภรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

“บทสวดมนต์ทุกบท ล้วนเป็นแก่นคำสอนของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า มีอานุภาพแตกต่างกันไป เช่น “บทกาลามสูตร”
เป็นบทสวดเพื่อให้เกิดปัญญา “บทมงคลสูตร” เพื่อให้รู้ว่าอะไร
เป็นมงคลแท้-เทียม แต่เหนืออื่นใด ผลของการสวดมนต์ ก็คือ
เมื่อสวดแล้วก็จะเห็นธรรม”
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี
ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

Read More

“เพลงพรปีใหม่” – เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 13


แหล่งที่มา http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sy0zGSRUwJk
เพลงที่มักจะได้ยินบ่อยๆ ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ก็คือ “เพลงพรปีใหม่” ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 13 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ...

Read More